arrow-to-bottom arrow-to-left arrow-to-right arrow-to-top cross eshop horse logo-longchamp mail mobile ooyala-pause ooyala-play ooyala-stop play slick-pause slick-play social-facebook social-google social-instagram social-kakaotalk social-pinterest social-tumblrsocial-twitter social-wechat social-weibo social-youkuzoom
LONGCHAMP GEBRUIKT COOKIES VOOR EEN OPTIMALE ERVARING TIJDENS UW BEZOEK.
GA DOOR ALS U HIERMEE AKKOORD GAAT, OF LEES ONS PRIVACYBELEID VOOR MEER INFORMATIE.
Sluiten

WETTELIJKE INFORMATIE

Uitgever

LONGCHAMP
Vereenvoudigde Vennootschap op Aandelen met een kapitaal van 2.000.000 Euro
Maatschappelijke zetel: 12, rue Saint Florentin – 75001 Parijs
SIREN nummer: 737 050 187
Intracommunautair BTW nummer : FR 71 737 050 187
Tel. + 33 (0)1 43 16 00 00
Directeur Publicatie : Jean Cassegrain
Provider onderbrenging site : Longchamp, 12 rue St Florentin – 75 001 Paris

Verkoper

LES BOUTIQUES LONGCHAMP
Vereenvoudigde Vennootschap op Aandelen met een kapitaal van 1.858.000 Euros
Maatschappelijke zetel : 404 rue saint Honoré – 75001 PARIJS
SIREN nummer: 334 502 655
Intracommunautair BTW nummer : FR 06 334 502 655
Contact Formulier

Door deze site te gebruiken, aanvaardt de gebruiker zonder voorbehoud de hierna omschreven voorwaarden ten aanzien waarvan LONGCHAMP zich het recht voorbehoudt om ze op ieder willekeurig moment te wijzigen.

De eventuele nietigverklaring van één van deze gebruiksvoorwaarden heeft geen invloed op de andere voorwaarden die integraal van kracht blijven.

De intellectuele eigendomsrechten op de site en alle elementen die voornoemde site samenstellen (merken, modellen, auteursrechten, domein namen…) vormen het voorwerp van een exclusief eigendoms- of gebruiksrecht ten bate van LONGCHAMP. Het is verboden, zonder de uitdrukkelijke instemming van LONGCHAMP, om de site in zijn geheel of voor een deel te reproduceren behoudens in het kader van een privé en persoonlijk gebruik met uitsluiting van handelsdoeleinden.

LONGCHAMP behoudt zich het recht voor cookies te plaatsen in de computer van de internetgebruiker. Dit heeft ten doel inlichtingen op te slaan met betrekking tot het browsen op deze site door de gebruiker (bladzijden, data, tijdstip van kijken…). Deze inlichtingen worden niet opgeslagen op de computer van de gebruiker en cookies maken het de maatschappij LONGCHAMP niet mogelijk de gebruiker te identificeren.


De bezoekers kunnen het opslaan van cookies weigeren door de browser van hun computer op de volgende manier in te stellen:

Mozilla Firefox :

 1. Ga naar het menu « tool » en dan "Opties"

 2. Klikken op de icoon « privé leven »

 3. Kijken waar het menu "cookie" staat en dan de nodige opties daar selecteren

Microsoft Internet Explorer :

 1. Ga naar het menu  "Tools", en dan naar "Internet Options".

 2. Klik op de tab "Confidentiality"

 3. Daar het gewenste niveau selecteren met behulp van de cursor

Opéra :

 1. Ga naar het menu "Bestand">"Voorkeur"

 2. Privé leven


LONGCHAMP kan nooit en te nimmer aansprakelijk gesteld worden voor directe of indirecte schade, hoe dan ook, voortvloeiende uit het gebruik van deze site en in het bijzonder in geval:

 • van onderbreking van de site of optreden van bugs,

 • van onjuistheid of onvolledigheid van de inlichtingen gegeven op de site,

 • van schade voortvloeiende uit de frauduleuze toegang van een derde wat wijziging met zich mee heeft gebracht van de inlichtingen die beschikbaar zijn op de site.

LONGCHAMP gaat de verbintenis aan het vertrouwelijke karakter in acht te nemen van de door de bezoekers van de site gegeven persoonlijke gegevens. In overeenstemming met de wet “Informatica en Vrijheid” van 78-17 van 6 januari 1978, gewijzigd, beschikken alle bezoekers over een recht van ondervraging, toegang, wijziging en verzet ten aanzien van de hen betreffende persoonlijke gegevens door contact op te nemen met droitdacces@longchamp.fr, in dit geval moeten zij bij hun verzoek een afschrift van hun identiteitskaart of paspoort voegen.

De aanmaak van hypertekst links naar deze site is verboden zonder de voorafgaande instemming van LONGCHAMP. LONGCHAMP wijst iedere aansprakelijkheid van de hand wat betreft de inhoud van sites verbonden aan deze site.

Deze voorwaarden worden beheerst door het Franse recht. In geval van geschil en indien een minnelijke schikking niet mogelijk is, zijn de Franse rechtbanken als enige bevoegd.

Qr Code WeChat
 1. Enregistrer l'image
 2. Ouvrir le scanner d'image sur Wechat
 3. Choisir l'image dans votre album