arrow-to-bottom arrow-to-left arrow-to-right arrow-to-top cross eshop horse logo-longchamp mail mobile ooyala-pause ooyala-play ooyala-stop play slick-pause slick-play social-facebook social-google social-instagram social-kakaotalk social-pinterest social-tumblrsocial-twitter social-wechat social-weibo social-youkuzoom
LONGCHAMP GEBRUIKT COOKIES VOOR EEN OPTIMALE ERVARING TIJDENS UW BEZOEK.
GA DOOR ALS U HIERMEE AKKOORD GAAT, OF LEES ONS PRIVACYBELEID VOOR MEER INFORMATIE.
Sluiten

ALGEMENE VOORWAARDEN INTERNETVERKOOP

ALGEMENE VOORWAARDEN INTERNETVERKOOP

BELGIË

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de verkoop van LONGCHAMP-artikelen op de website http://be.longchamp.com/nl door:

De vennootschap naar Frans recht LES BOUTIQUES LONGCHAMP, société par actions simplifiée met een kapitaal van 1.858.000 Euro, gevestigd te Parijs 75001 - 404 rue Saint Honoré, in dezen vertegenwoordigd door de vennootschap naar Frans recht JEAN CASSEGRAIN, optredend als Voorzitter, zelf vertegenwoordigd door haar voorzitter, de heer Philippe Cassegrain, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 334 502 655 PARIJS. Intracommunautair BTW nummer: FR 06 334 502 655.

De verkoop van LONGCHAMP artikelen op deze website is beschikbaar in het Frans en in het Nederlands.

Het plaatsen van een bestelling leidt tot een volledige en onvoorwaardelijke aanvaarding van deze Algemene Verkoopvoorwaarden die te allen tijde toegankelijk zijn via de website en met name op het moment van het vastleggen van de bestelling. Wij verzoeken u om een kopie van deze Algemene Verkoopvoorwaarden af te drukken en te bewaren voor toekomstig gebruik. Tenzij het tegendeel wordt bewezen, vormen de door ons geregistreerde gegevens het bewijs van de transacties en de datum.

De Algemene Verkoopvoorwaarden vormen de gehele overeenkomst tussen partijen en gaan voor op ieder ander document. Zij kunnen te allen tijde gewijzigd worden. De nieuwe Algemene Verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen die zijn geplaatst nadat de nieuwe Algemene Verkoopvoorwaarden beschikbaar zijn op de website.

Het plaatsen van bestellingen via de website is voorbehouden aan particulieren en bedrijven zijnde "eindafnemers" en anders dan bestemd voor wederverkoop. De wederverkoop van LONGCHAMP-artikelen is uitdrukkelijk verboden aan elke koper die hierin beroepsmatig handelt.

Voor informatie, vragen, advies of order tracking, staat onze E-Shopping Klantenservice tot uw beschikking:

Per post naar het volgende adres:

SAS LES BOUTIQUES LONGCHAMP - E-Shopping Klantenservice
404 rue Saint Honore - 75001 PARIJS – Frankrijk

Per e-mail:

klantenservice@eshopping.longchamp.com
 

Telefonisch op +32 2 513 11 40 (standaardtarief)

van maandag tot en met vrijdag van 9u tot 18u, zaterdag van 10u tot 17u

NB: Voor wat betreft gepersonaliseerde artikelen, heeft u geen herroepingsrecht. Voor artikelen uit de collectie heeft u een bedenktijd van 14 dagen vanaf de ontvangst van uw bestelling, zonder bijkomende kosten en zonder opgave van redenen

ARTIKEL 1 – TWEE SOORTEN ARTIKELEN WORDEN TE KOOP AANGEBODEN OP ONZE WEBSITE

 • Een selectie van artikelen uit de collectie, afkomstig uit het traditionele en nieuwe LONGCHAMP-assortiment;
 • Gepersonaliseerde artikelen, ontworpen en vervaardigd volgens uw specificaties maar uitsluitend binnen de grenzen van op het moment van bestelling aangeboden keuzemogelijkheden.

Voor de aangeboden artikelen geldt: zolang de voorraad strekt. Informatie over de beschikbaarheid van artikelen wordt gegeven op het moment van het plaatsen van de bestelling.

ARTIKEL 2 – EENHEIDSPRIJZEN VAN DE ARTIKELEN EN HET TOTAALBEDRAG VAN DE BESTELLING

De prijzen van de artikelen zijn inclusief alle belastingen (BTW percentage van kracht op de datum van registratie van uw bestelling), exclusief transportkosten. Ze worden aangeduid in euro's.

Zij kunnen op elk moment worden gewijzigd, met dien verstande dat de artikelen gefactureerd worden op basis van de prijzen die gelden op het moment van het vastleggen van de bestelling.

Het totaalbedrag van de bestelling die u voornemens bent te plaatsen, wordt weergegeven op het scherm "Samenvatting" van uw bestelling, en omvat in het bijzonder de volgende informatie:

 • prijs inclusief alle belastingen van de artikelen
 • transportkosten

ARTIKEL 3 – DE BESTELLING

Elke bestelling is beperkt, per persoon en per termijn van 30 kalenderdagen, tot:

 • 5 gepersonaliseerde artikelen, en
 • 5 artikelen uit de collectie

voor een maximaal totaalbedrag van EUR 2.000,- inclusief alle belastingen (excl. transportkosten).

Het in behandeling nemen van uw bestelling verloopt volgens een procedure waarvan de belangrijkste fasen als volgt zijn:

FASE 1: Selectie van een of meer artikelen:

 • Voor artikelen uit de collectie: selectie van de kleur.
 • Voor gepersonaliseerde artikelen: selectie van het model, vervolgens het personaliseren van het artikel in een aantal stappen in de volgorde van uw keuze.
 • Le Pliage gepersonaliseerd weefsel: keuze van de lengte van de handgrepen, keuze van de kleuren en selectie van mogelijke opties.
 • Le Pliage gepersonaliseerd leder: keuze van de kleuren en selectie van mogelijke opties.

Toegang tot Fase 2 door te klikken op de knop "TOEVOEGEN"

FASE 2: Toegang tot de "WINKELWAGEN"

 • keuze van de cadeauoptie en toevoeging van een persoonlijk bericht
 • aanwijzing van de vervoerder met vermelding van de voorziene afleverdatum/-data

Toegang tot Fase 3 door te klikken op de knop “BESTELLING”

FASE 3: Bevestiging van de bestelling in 3 stappen:

1.     Identificatie: aanmaken van uw klantaccount of verificatie via een bestaand account

2.     Samenvatting van de bestelling:

 • Bank- en postgegevens:
 •   informatie over afleveradres en factuuradres
 •   informatie over de bankgegevens of een betaling aangeven via een Paypal rekening
 • Overzicht van uw bestelling:
 • bestelde artikelen en het totaalbedrag van de bestelling,
 • keuze van de vervoerder met vermelding van de voorziene afleverdatum/-data

In deze fase kunt u de gegevens controleren die u tijdens de bestelling heeft ingevoerd en deze, indien nodig, wijzigen.

 • Aanvaarding van de Algemene Verkoopvoorwaarden
 • Definitieve bevestiging van de bestelling door te klikken op de knop “BETALING BEVESTIGEN”

3.     Bevestiging van de bestelling:

 • Ontvangst van een e-mail met bestellingsbevestiging die u kunt afdrukken en die tegelijkertijd de bestelbon is, en waarop tevens onderhavige Algemene Verkoopvoorwaarden vermeld staan, de contactgegevens van onze Online Verkoopservice, informatie met betrekking tot uw herroepingsrecht en het formulier voor intrekking.
 • Ontvangst van een e-mail met een verzendbevestiging bij de verzending van de bestelling.

De factuur zal als bijlage met de bevestigings-e-mail van verzending van uw bestelling opgestuurd worden.

Belangrijk

Voor de gepersonaliseerde artikelen heeft u gedurende 24 uur vanaf het plaatsen van uw bestelling de gelegenheid om eventuele wijzigingen van de kenmerken van de artikelen (kleuren, keuze van metalen gespen, enz.) te maken, op voorwaarde dat deze wijzigingen geen verandering in de prijs meebrengen.

Om dit te doen, zendt u ons een e-mail via info@eshopping.longchamp.com

Wij behouden ons het recht voor om een abnormale bestelling of een bestelling die te kwader trouw is verricht, of voor elke andere legitieme reden, af te wijzen.

Artikel 4 – Betaling

De betaling van uw aankopen gaat uitsluitend in op het moment dat u de bestelling plaatst, via credit card (betaalkaart, Visa, Eurocard/Mastercard, American express) of via een Paypal rekening.

Afschrijving van het bedrag van uw creditcard of PayPal rekening gebeurt ten laatste zes (6) dagen na plaatsing van uw bestelling, in de valuta van deze bestelling.

Uw aankopen geschieden in alle veiligheid; de vertrouwelijkheid van de bankgegevens die u via deze website aan een geautoriseerde bank verstrekt, is verzekerd in een beveiligde omgeving (SSL-protocol).

De nummers van de betaalkaart worden niet op onze website opgeslagen, maar op de beveiligde website van de bank.

In het kader van elektronische betalingen, en als maatregel tegen het frauduleus gebruik van betaalmethoden op Internet, gaan we over tot verificatie van de informatie die door u tijdens het vastleggen van uw bestelling is geleverd.

Op deze wijze gaan wij over tot de verificatie van de overeenstemming tussen het adres op de creditcard en het factuuradres.

Wij behouden ons tevens het recht voor om aanvullende documenten (kopie van de identiteitskaart, bewijs van adres, enz.) te vragen om uw aankoop te verifiëren en uw pakket te verzenden. Deze verzoeken zullen per e-mail of telefonisch worden gedaan:

 • Voor een bestelling met een ander afleveradres dan het factuuradres;
 • Voor nieuwe klanten;
 • Voor bestellingen boven EUR 200,-.

Wij blijven eigenaar van de verkochte artikelen tot de volledige betaling van de prijs, inclusief BTW en verzendkosten.

Artikel 5 - Levering – BESTEMMING

De te koop aangeboden artikelen worden alleen geleverd binnen België.

Uw aankoop wordt afgeleverd op het adres vermeld bij uw bestelling.

Wij leveren niet aan een bevoegd LONGCHAMP-verkooppunt, in een LONGCHAMP-winkel, in een hotel, of op een adres met de vermelding postbus of poste restante.

Voor meer informatie, en omwille van efficiëntie, worden de geleverde data geanalyseerd door Cybersource.

De artikelen zijn door ons verzekerd tot aan de aflevering.

De leveringen worden verzorgd door UPS van maandag tot en met vrijdag.

5.1. LEVERING – TRANSPORTKOSTEN

De transportkosten worden bij stap 2 – “SAMENVATTING VAN DE BESTELLING” in zin 3  van het bestelproces weergegeven. Zij zijn afhankelijk van het totaalbedrag van uw bestelling, en worden als volgt bepaald:

Totaalbedrag van de bestelling (incl. alle belastingen)

Bedrag aan transportkosten

Van € 0,00 tot € 100,00

€ 9,00

Boven de € 100,00

€ 12,00

5.2. LEVERING – TERMIJN

Een indicatieve leveringsdatum verschijnt bij fase 2 "WINKELWAGEN" van het bestelproces. Behalve wanneer een specifieke termijn wordt gegeven tijdens vakantieperiodes, wordt uw bestelling afgeleverd binnen een maximumtermijn van:

 • 4-6 werken te rekenen vanaf het plaatsen van de bestelling van artikelen uit de collectie;
 • 2 tot 3 weken te rekenen vanaf het plaatsen van de bestelling van de gepersonaliseerde artikelen.

U hebt uw bestelling niet ontvangen binnen de aangegeven termijn

 • U hebt wel een e-mailbevestiging van de verzending ontvangen, maar niet uw bestelling binnen de aangegeven termijn:

U kunt contact opnemen met de vervoerder op het volgende adres: www.ups.com.

Wij verzoeken u eveneens om contact op te nemen met onze E-Shopping Klantenservice klantenservice@eshopping.longchamp.com

Voorbehoud of klachten met betrekking tot vertraging kunnen ter kennis van de vervoerder gebracht worden middels buitengerechtelijke akte of aangetekende brief binnen een termijn van maximaal zeven dagen, de dag van ontvangst niet inbegrepen.

 • U hebt geen e-mailbevestiging van de verzending ontvangen, maar de indicatieve leveringsdatum die in uw e-mail met de orderbevestiging staat is verlopen:

U dient contact op te nemen met onze E-Shopping Klantenservice:klantenservice@eshopping.longchamp.com

 • Indien u uw bestelling niet binnen de aangegeven termijn heeft ontvangen:

dan kunt u ons vragen (per aangetekende brief met ontvangstbevestiging of een ander duurzaam schriftelijk bericht) om uw bestelling binnen een redelijke levertermijn alsnog te leveren.

Indien de levering binnen deze termijn nog steeds niet gedaan is, kunt u de verkoop, indien u dit wenst, annuleren (per aangetekende brief met ontvangstbevestiging, of een ander duurzaam schriftelijk bericht.

De verkoop wordt als geannuleerd beschouwd op het moment dat wij de brief of een ander schriftelijk bericht ontvangen waarin u ons op de hoogte stelt van uw besluit, tenzij de levering in de tussentijd heeft plaatsgevonden.

Wij betalen u dan het volledige vooruitbetaalde bedrag terug (met inbegrip van de transportkosten die betaald zijn op het moment van bestelling voor het (de) betreffende artikel(en) binnen een maximum termijn van 14 dagen met ingang van de datum waarop de bestelling geannuleerd is.

5.3. LEVERING – ONTVANGST

5.3.1. VOORZORGSMAATREGELEN

Om problemen te voorkomen bij de ontvangst van uw pakket, verzoeken wij u de volgende informatie zorgvuldig door te lezen:

UPS zal het pakket overhandigen als de geadresseerde de bon aftekent. Zal worden beschouwd als geadresseerde een ieder die wettelijk als meerderjarig wordt aangezien in het land waar het pakket wordt afgeleverd.

Indien UPS u een bericht achterlaat met betrekking tot de levering, moet u onmiddellijk contact met ze opnemen om een nieuwe datum voor de levering overeen te komen. Na drie (3) vruchteloos gebleven pogingen tot levering, zal het pakket vijf (5) dagen lang bewaard worden bij het UPS kantoor dat het dichtst bij u is. Vervolgens wordt het naar ons teruggestuurd. En hetzelfde geldt als het adres onjuist is.

5.3.2. VOORBEHOUD

Controleer bij ontvangst van uw bestelling altijd de staat van uw pakket, de goede staat van het bestelde artikel, en of het overeenstemt met het bestelde.

 • Als u constateert dat uw pakket of uw artikel beschadigd is, kunt u dit aangeven op de pakbon van de vervoerder, en dit ter kennis van de transportondernemer te brengen middels buitengerechtelijke akte of aangetekende brief op zijn laatst twee dagen na de ontvangst en moet u ook en onmiddellijk contact opnemen met onze E-Shopping Klantenservice:

klantenservice@eshopping.longchamp.com.

Wij verzoeken u eveneens om de verpakking gebruikt voor de UPS verzending te bewaren.

Vergeet in uw bericht niet de geconstateerde schade (pakket nat, doorboord, geopend, enz.).

 • Als het/de geleverde artikel(en) niet overeenkom(t)(en) met uw bestelling, kunt u het/deze retour zenden, volgens de hierna volgende procedures onder "Retourzending" en "Garanties".

ARTIKEL 6 - RETOURZENDING – BEDENKTERMIJN

Afgezien van de gevallen bedoeld in de artikelen 5.2. (Vertraging in de aflevering), en 8.1. (Wettelijke garanties), heeft u recht op een bedenktijd onder de volgende voorwaarden:

6.1. Gepersonaliseerde artikelen

Gezien het unieke en persoonlijke karakter van uw Gepersonaliseerde artikel, kan deze niet worden geruild of geretourneerd.

Als gevolg hiervan heeft u geen enkele mogelijkheid om u te beroepen op een bedenktermijn. Wij raden u  dientengevolge aan om de nodige tijd en aandacht te besteden aan de creatie van uw artikel.

6.2. ARTIKEL UIT DE COLLECTIE

Vanaf het moment van ontvangst van uw artikel(en) heeft u veertien (14) dagen de tijd om een beroep te doen op uw herroepingsrecht (wanneer het een bestelling betreft van meerdere artikelen die afzonderlijk geleverd worden, gaat deze termijn in op de dag dat u het laatste artikel ontvangen heeft).

Om dit te doen, kunt u ons, voor de afloop van deze termijn, het formulier voor herroeping toesturen dat bij de e-mail van bestellingsbevestiging bijgevoegd is, of een andere ondubbelzinnige verklaring, waarin u de wens formuleert om uw bestelling in te trekken.

Hiertoe kunt u contact opnemen met de E-Shopping Klantenservice door een e-mail te sturen naar: klantenservice@eshopping.longchamp.com.

Vervolgens moet u ons ten laatste veertien (14) dagen nadat u ons uw schriftelijk besluit van intrekking heeft toegestuurd, uw artikel terugsturen, waarbij u het ingevulde en betaalde retouretiket gebruikt dat wij u per e-mail toegestuurd hebben.

U dient vervolgens uw artikel aan ons retour te zenden met gebruikmaking van het vooraf ingevulde en vooruitbetaalde Retouretiket dat u elektronisch wordt toegezonden. U moet onmiddellijk na ontvangst van dit etiket contact opnemen met UPS om een afspraak te maken (UPS zal het pakket bij u thuis komen ophalen). Let op:  het Retouretiket heeft een beperkte geldigheid en moet binnen twee (2) weken na ontvangst gebruikt worden.

Wij zullen de bedragen die u betaald heeft voor de bestelling in zijn geheel terugbetalen. Daaronder wordt verstaan:

-          Het/de artikel(en) die u geretourneerd heeft,

-          De verzendkosten met betrekking tot dit artikel, volgens het tariefschema uit artikel 5.1.

Pas op, de verzendkosten die wij voorgeschoten hebben (zie hierboven; het vooraf ingevulde en vooruitbetaalde Retouretiket) zijn voor eigen rekening, en zullen dus afgetrokken worden van het totaalbedrag van de terugbetaling.

Het terugbetaalde bedrag zal dus overeenkomen met de prijs van het/de door u bestelde artikel(en).

Terugbetaald bedrag = 

prijs van het/de geretourneerde artikel(en)

+ verzendkosten betaald door de klant

– vervoerskosten? voor retour betaald door LONGCHAMP

De terugbetaling wordt met dezelfde betalingsmiddelen gedaan als de eerste betaling, zo snel mogelijk en ten laatste veertien (14) dagen na de datum waarop wij op de hoogte gesteld zijn van uw besluit tot intrekking van de bestelling.

Wij behouden ons echter het recht voor om de terugbetaling uit te stellen tot het moment van ontvangst van het (de) artikel(en)  of totdat wij het bewijs van retourzending van het (de) artikel(en) van u ontvangen hebben, waarbij de datum van zending de geldende datum is.

In alle gevallen dient de bestelling in zijn geheel (bijsluiter, accessoires…), in originele staat, met de verpakking en kopie van de factuur geretourneerd te worden. Geretourneerde artikelen die onvolledig, kapot, beschadigd of bevuild zijn worden niet geaccepteerd.

ARTIKEL 7 – RUILEN

7.1. Gepersonaliseerde artikelen

Gezien het unieke en gepersonaliseerde karakter, mogen deze niet geruild worden.

7.2. ARTIKELEN UIT DE COLLECTIE

De artikelen mogen geruild worden in een LONGCHAMP boetiek die gevestigd is in België en op bepaalde LONGCHAMP verkooppunten van de winkelketen Galeria Inno.

De artikelen kunnen slechts geruild worden tegen andere artikelen van gelijke of hogere waarde.

Er zal daarom geen terugbetaling worden verricht in het kader van een ruilprocedure. Als het artikel dat u in ruil wenst te ontvangen, een hogere waarde heeft, moet u het verschil betalen tussen de waarde van dat artikel en het artikel dat u besteld hebt.

Aan artikelen uit de collectie van het lopende seizoen (Lente-Zomercollectie van januari tot begin juli en Herfst-Wintercollectie van juli tot begin januari), wordt geen tijdsvoorwaarde gesteld.

Voor artikelen uit vorige collecties heeft u 30 dagen vanaf de ontvangst van uw bestelling de tijd deze te ruilen.

De teruggezonden artikelen moeten compleet zijn (gebruiksaanwijzing, accessoires, enz.) in de originele staat, met verpakking en een kopie van de factuur. Elk artikel dat onvolledig, gescheurd, beschadigd of vuil retour gezonden wordt, kan niet geruild worden.

ARTIKEL 8 - GARANTIE - KLANTENSERVICE – AANSPRAKELIJKHEID

8.1. WETTELIJKE GARANTIE

De verkochte artikelen zijn in overeenstemming met de wettelijke geldende regelgeving. Ze bevatten de knowhow en kwaliteit van LONGCHAMP artikelen, en tevens de wettelijke garanties (wettelijke conformiteitsgarantie en garantie tegen verborgen gebreken).

Wij staan in, naar u toe, voor alle conformiteitsgebreken die mochten bestaan op het moment van levering van het product en die mochten verschijnen in een termijn van twee jaar hierop volgend. U bent ertoe gehouden ons op de hoogte te stellen van het bestaan van een conformiteitsgebrek binnen een termijn van twee maanden volgend op de dag waarop u voornoemd gebrek hebt vastgesteld.

Na bovengenoemde termijn van 2 jaar, zal de garantie met betrekking tot verbogen gebreken in werking treden. Alle verborgen gebreken moeten bekend gemaakt worden in een korte termijn na hun ontdekking.

Voor het in gang zetten van de wettelijke garanties verzoeken wij u om zo spoedig mogelijk contact op te nemen met onze E-Shopping Klantenservice: klantenservice@eshopping.longchamp.com. Deze zal u, na verificatie, de retourvoorwaarden van uw artikel(en) mededelen.

8.2. KLANTENSERVICE

De LONGCHAMP Klantenservice draagt zorg voor het herstellen van slijtage aan uw artikelen, alsmede voor reparaties in het kader van de uitvoering van Wettelijke Garanties.

Voor contact met onze Klantenservice verzoeken wij u bij voorkeur contact met ons op te nemen via e-mail: klantenservice@eshopping.longchamp.com.

Uw artikel wordt verzonden naar onze werkplaatsen die het passende besluit zullen nemen:

 • In het geval van productiefouten die geconstateerd en bevestigd zijn door onze werkplaatsen, repareren wij uw artikel gratis of vervangen dit door een nieuw artikel van gelijke waarde.
 • Voor gebruikte artikelen dient de reparatie betaald te worden (het tarief van de meest voorkomende reparaties is beschikbaar bij elk verkooppunt). Er wordt een schatting gegeven indien de geconstateerde schade het gevolg is van uw eigen daden of die van derden.
 • Uw artikel wordt niet gerepareerd als het te versleten is. Het zal u dan ook in die staat worden geretourneerd.

8.3. AANSPRAKELIJKHEID

Wij zijn niet aansprakelijk voor het mogelijke verschil in kleur tussen "scherm" en "werkelijkheid", voor de woordkeuze in de persoonlijke boodschap die bij uw cadeau wordt gevoegd en de mogelijke gevolgen daarvan, de keuzes van het personaliseren van het Gepersonaliseerde artikel die niet bevallen, zelfs als dit een cadeau is.

Verder zijn wij niet aansprakelijk noch schieten wij tekort ingeval van een vertraging of niet-nakoming te wijten aan overmacht.

Ten slotte vestigen wij uw aandacht op het feit dat wij niet verantwoordelijk kunnen worden gehouden voor bestellingen die zijn geplaatst door een minderjarige, ongeacht of de ouders deze bestelling hebben goedgekeurd of niet.

ARTIKEL 9 - Bewaren van documenten

Voor bestellingen boven EUR 120,- inclusief alle belastingen zullen wij, voor een periode van 10 opeenvolgende jaren, de documenten met betrekking tot de transactie bewaren. Wij garanderen u te allen tijde toegang hiertoe op verzoek.

ARTIKEL 10 – GEGEVENSBESCHERMING

Uw persoonsgegevens zijn nodig voor de verwerking van uw bestelling en zullen niet aan derden worden verkocht, gecommercialiseerd of verhuurd.

U hebt recht op toegang, wijziging, rectificatie en verzet met betrekking tot uw eigen gegevens via droitdacces@longchamp.fr.

ARTIKEL 11 - INTELLECTUELE EIGENDOM

De intellectuele eigendomsrechten op de website en op alle elementen waaruit de website bestaat (merken, modellen, auteursrechten, domeinnamen, enz.) vallen onder een eigendomsrecht of exclusief gebruiksrecht ten gunste van LONGCHAMP. Iedere volledige of gedeeltelijke reproductie van de website, zonder de uitdrukkelijke toestemming van LONGCHAMP is verboden, behalve voor persoonlijk en privé gebruik, met uitzondering van enig commercieel doeleinde.

ARTIKEL 12 - TOEPASSELIJK RECHT – GESCHILLEN

De huidige Algemene Verkoopvoorwaarden, de bestelling en alle handelingen die hieruit voortvloeien worden beheerst door Belgisch recht. Bij betwisting heeft u de mogelijkheid om een procedure van conventionele bemiddeling te starten of een andere wijze van geschillenbeslechting. In geval van geschillen en bij uitblijven van een minnelijke schikking, zijn de Belgische rechtbanken als enige bevoegd.

Qr Code WeChat
 1. Enregistrer l'image
 2. Ouvrir le scanner d'image sur Wechat
 3. Choisir l'image dans votre album